Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální trendy vzdělávání v oblasti programování a tvorby webových aplikací / Jan Kubrický .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 18 .
  článek

  článek

 2. Current trends in the teaching of forgein languages / Blanka Frydrichová Klímová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 44-57 : 2 obr., 1 tab. .
  článek

  článek

 3. Krizové řízení obcí ve 21. století = Municipal crisis management in the 21st century / Aleš Horčička .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 98-102 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 4. Současné trendy rozvoje českého neziskového sektoru = Current developments of the Czech nonprofit sector / Pavel Bachmann .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 20-25 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Stačí připravit učitele pouze na konstruktivní přístup ve vzdělávání? / Jiří Nikl .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 55-59 .
  článek

  článek

 6. Trendy managementu ve 21. století / Stanislav Rošický .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 157-158 .
  článek

  článek

 7. Trendy ovlivňující firmy v cestovním ruchu = Trends which influence companies in the tourism / Lucie Sára Závodná .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 260-263 : 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 8. Vývoj agrárního zahraničního obchodu členských zemí EU - trendy vývoje = The development of EU members' agricultural foreign trade - development trends / Ondřej Škubna, Luboš Smutka, Michal Steininger .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 158-162 : 1 graf, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek