Výsledky vyhledávání

 1. Dlouhodobé a sezónní proměny hustoty v populacích druhu Agonum Dorsale Dej. na obdělávaných polích : (Coleoptera, Carabidae) / Josef Louda .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [143 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 3-30 : 2 obr., 4 tab., 12 grafů .
  článek

  článek

 2. Dlouhodobé a sezónní proměny hustoty v populacích druhu Bembidion Lampros hbst. na obdělávaných polích : (Coleoptera, Carabidae) / Josef Louda .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [150 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 111-133 : 12 obr., 3 tab. .
  článek

  článek

 3. Hodnocení důsledků nasazení techniky v zemědělství na příkladě traktorových souprav / Włodzimierz Białczyk, Dariusz Materek, Roman Stopa .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 37-40 : 3 obr. .
  článek

  článek

 4. Spatial changes in consumption of mineral fertilizers in Poland in 1955-2008 / Anna Olszańska .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 27-30 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek