Výsledky vyhledávání

 1. Analýza euroregionu Maas-Rhein = Analysis of Euroregio Maas-Rhein / Pavla Řehořová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 129 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 2. Analýza vzdelanostného potenciálu vybraného euroregiónu = Education potential analysis of a chosen euroregion / Ivana Butoracová Šindleryová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 49-55 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 3. Convergence of GDP per capita in Czech, Polish and Slovak regions at the background of the European space / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 45-53 : 4 tb. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 4. Cross-border flows in the German-Polish border region / Bartosz Bartniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 23-29 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 5. Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka = Geographical acceptability of statistical data for administrative regions of Czechia / Jan Kubeš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 62-69 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 6. Input and output innovation type in Czech, Polish and Slovak regions at the background of the European space / Małgorzata Markowska .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 93-101 : 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Input and output innovation type in Czech, Polish and Slovak regions at the background of the European space / Małgorzata Markowska .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 54-61 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 8. K problematice kvantifikace meziregionálních disparit = To the issue of quantification interregional disparities / Miroslav Farský, Libor Měsíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 59-66 : 1 graf, 3 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 9. Méně příznivé oblasti v zemích Evropské unie / Zdeňka Kroupová, Gabriela Červená, Tomáš Hlavsa .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 421-425 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 10. Podpora rozvoje spolupráce malých a středních podniků v příhraničních regionech = The support of small and medium enterprise partnership development in the border regions / Monika Chobotová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 212-217 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek