Výsledky vyhledávání

  1. Creative model construction in scientists and students : the role of imagery, analogy, and mental stimulation / John J. Clement . [London] : Springer, c2008 . xxvii, 601 s . ISBN 978-1-4020-6712-9 (e-ISBN) .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100
  2. Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů : příspěvky z konference pořádané 12. listopadu 1999 v Ústí nad Labem katedrou historie Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / k vydání připravila Hana Pátková . Dolní Břežany : Scriptorium, 2000 . 99 s . ISBN 80-86197-20-4 (brož.) : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Filozofická fakulta0100
    Prezenčně1000
  3. Historikova historie / Aron Jakovlevič Gurevič ; z ruského originálu Istorija istorika ... přeložila Jitka Komendová  Praha : Argo, 2007 . 300 stran . ISBN 978-80-7203-840-4 (vázáno) .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Filozofická fakulta0010
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Prezenčně1000
  4. Kašpar Šternberk / Jiří Majer . Praha : Academia, 1997 . 227 s . ISBN 80-200-0605-2 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100
  5. Legenda o Hronu / napsal Vladimír Borecký . V Praze : Gutenberg, 2007 . 161 s . ISBN 978-80-86349-27-5 : .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100
  6. Masarykova univerzita v Brně : příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš  V Brně : Masarykova univerzita, 2009 . 271 stran . ISBN 978-80-210-4850-8 (vázáno) .   [1, z toho volných 0]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Filozofická fakulta0010
    Masarykova univerzita v Brně

    kniha

  7. Mehringův přínos k marxistické teorii literatur ; B. Engels a V.I. Lenin o Mehringovi, [dodatek] / Hans Koch ; [z německého originálu ... přeložil Bohumil Franěk] . Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1961 . 296 s .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Sklad 10100
  8. Mladá veda 2007 : (zborník vedeckých štúdií doktorandov Fakulty humanitních vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristýna Krnová] . Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2007 . 373 s . ISBN 978-80-8083-493-7 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Prezenčně1000
  9. Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu / Tomáš Jiránek. . Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999 . 160 s . ISBN 80-7194-228-6 (brož.) : .   [3, z toho volných 3]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0300
  10. Přezkoumání způsobu literární práce F. Šerackého Knihovna Psychologické společnosti . V Praze : Psychologická společnost, 1939 . 48 s .   [1, z toho volných 1]
    Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
    Univerzitní knihovna UHK0100