Výsledky vyhledávání

 1. Gadamers Hermeneutik und seine Schrift "Mensch und Sprache" / Helena Dědičová, Petra Šiklová, Michaela Navrátilová .
  In: Germanistik in Theorie und Praxis [205 s.]. ISBN 978-80-7435-234-8 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 45-64, 178-181 .
  článek

  článek

 2. Kulturní studia v angloamerické tradici : historická východiska a možné cíle / Marcel Pikhart .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 170-174 .
  článek

  článek

 3. Texte, sujet et réciprocité herméneutique / Catherine Ebert-Zeminová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 22-28 .
  článek

  článek