Výsledky vyhledávání

 1. Čiastkové výsledky výskumu úrovne učiteľských kompetencií študentov učiteľstva / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 7 .
  článek

  článek

 2. Etické rozhodovanie ako súčasť vysokoškolskej prípravy sociálnych pracovníkov / Katarína Levická, Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 355-362 .
  článek

  článek

 3. K profesní přípravě mládeže / Iva Jedličková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 247-251 .
  článek

  článek

 4. O potrzebie wsparcia młodych pedagogów, czyli trudne początki w zawodzie nauczyciela / Klaudia Błaszcyk .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 203-210 .
  článek

  článek

 5. Orientacja zawodowa - jedno z podstawowych zadań edukacji ogólnotechnicznej / Wojciech Walat .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 177-180 .
  článek

  článek

 6. Príprava stredoškolských absolventov pre potreby trhu práce v Banskobystrickom kraji = The preparation of secondary school graduates for labour market in Banska Bystrica region / Milota Vetráková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 125-129 .
  článek

  článek

 7. Tranzitne programy v príprave sluchovo postihnutých študentov na trh práce - prvé skúsenosti / Viera Záhorcová, Marian Groma .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 81-85 .
  článek

  článek

 8. Výchova žiakov k podnikavosti / Ivan Turek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 177-180 .
  článek

  článek

 9. Vývoj kľúčových trendov v oblasti vzdelávania a prechod zo školy do praxe / Monika Homolová, Jozef Peniak .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 43-46 .
  článek

  článek