Výsledky vyhledávání

 1. Dílo Vlasty Pittnerové jako svědectví o pojmenovacích zvyklostech 19. století / Jana Pleskalová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 51-58 .
  článek

  článek

 2. Funkce toponym v poezii Karla Šiktance / Pavel Štěpán .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 341-349 .
  článek

  článek

 3. Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Alena Zachová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 447-452 .
  článek

  článek

 4. Funkční využití osobních jmen v uměleckých a mediálních literárních textech / Miloslava Knappová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 21-27 .
  článek

  článek

 5. Charakter a funkce osobních jmen ve staročeské hře Mastičkář / Michaela Čornejová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 59-67 .
  článek

  článek

 6. Jména a příjmení v literární tvorbě Ludvíka Vaculíka / Mirosław Śmigielski .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 351-356 .
  článek

  článek

 7. Když postava vymýšlí, mění či skrývá své jméno-- / Žaneta Procházková .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 389-394 .
  článek

  článek

 8. K problematice vlastních jmen v rusko-českém uměleckém překladu / Oldřich Richterek .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 311-318 .
  článek

  článek

 9. Onomastický pohled na básnické dílo Bohuslava Reynka I. / Svatopluk Pastyřík .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 138-142 .
  článek

  článek

 10. Propria v Pekárkových Starozlínských pověstech / Josef Kolařík .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 43-49 .
  článek

  článek