Výsledky vyhledávání

 1. Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV-VI / Marek Rybakowski .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 130-133 .
  článek

  článek

 2. Aplikácia environmentálnych aspektov do učiva technickej výchovy na II. stupni základnej školy / Milan Ďuriš, Oksana Perik .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 25-29 .
  článek

  článek

 3. Badatelský způsob vedení výuky s podporou ICT v Environmentální výchově [elektronický zdroj] / Jana Přinosilová, Erika Mechlová .
  In: Ditech '09 [1 DVD-ROM]. ISBN 978-80-7435-001-6 DITECH '09. [Hradec Králové] : IKM UHK, 2009 .
  článek

  článek

 4. Bezpečnosť a hygiena práce v štandardoch technickej výchovy na Slovensku a vo vybraných krajinách / Danka Lukáčová, Gabriel Bánesz .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 85-89 .
  článek

  článek

 5. Integrovaná přírodověda na 2. stupni ZŠ - skutečnost či pouhá teorie? = Integrated teaching of natural science on the second level of basic schools - reality or mere theory? / Irena Plucková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 447-450 .
  článek

  článek

 6. K počítačovej podpore vyučovania technickej výchovy na 2. stupni ZŠ / Ján Hôrecký .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 85-89 .
  článek

  článek

 7. K vybraným otázkám stavu doplňkové tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ = To the chosen question of state of suplementary [i.e. supplementary] physical education at the second stage of primary schools / Růžička Ivan .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 311-314 .
  článek

  článek

 8. Mechanizačné prostriedky v alternatívnom učive / Ivana Rakytová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 79-80 .
  článek

  článek

 9. Metódy rozvoja psychomotorických zručností žiakov v predmete technická výchova / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 125-128 .
  článek

  článek

 10. Problém technického vzdělávání / Jan Novotný .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 116-118 .
  článek

  článek