Výsledky vyhledávání

 1. Možnosti využitia kognitívno-behaviorálnych teórií pri práci s klientami trpiacimi poruchami príjmu potravy / Lucia Kováčová, Nadežda Kovalčíková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 93-99 .
  článek

  článek

 2. Poradenstvo vo vzťahu k rómskej mládeži žijúcej v exklúzii / Terézia Potomová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 620-626 .
  článek

  článek