Výsledky vyhledávání

 1. Činnost probační a mediační služby při řešení činu jinak trestného spáchaného dítětem mladším patnácti let - teorie a praxe / Activity of probation and mediation service addressing criminal act committed by a child under fifteen - theory and practice / Štěpán Sobotík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 125-132 .
  článek

  článek

 2. Poradenství v probační a mediační službě ČR / Irena Machačová .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 58-60 .
  článek

  článek

 3. Probace a její aktuální problémy z pohledu speciální pedagogiky / Michal Slavík, Slavomil Fischer .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 215-224 .
  článek

  článek

 4. Probácia, sociálna práca a klienti v restoratívnej justícii / Martin Lulei .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 290-296 .
  článek

  článek

 5. Probační dohled z pohledu probačního pracovníka / Vladimíra Pojarová .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 45-59 .
  článek

  článek

 6. Sociální pedagog ve službách probační a mediční [i.e. mediační] služby / Jiří Němec, Vladislav Větrovec .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 208-212 : 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Uplatňování moci řadových probačních úředníků při realizaci institutů probace a mediace / Lucie Smutková, Martin Smutek .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 214-228 .
  článek

  článek

 8. Význam supervízie probačných úradníkov a úradníčiek na Slovensku a v zahraničí / Martin Lulei, Milan Tomka .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 229-233 .
  článek

  článek