Výsledky vyhledávání

 1. Penitenciárna starostlivosť o mladistvých a nevyhnutnosť prevencie kriminality v škole / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 162-178 .
  článek

  článek


 2. Účinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR = The effectiveness of Roma Mentoring Service on performance of alternative sanctions imposed to Roma clients of PMS / Marek Demner .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 367-378 .
  článek

  článek


 3. Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky) = Treatment of violent offenders: reducing the risk to reoffend (selected preliminary results) / Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 379-394 .
  článek

  článek


 4. Hodnocení kriminogenních rizik odsouzených (diskusní panel) = Offender risk assessment (panel discussion) / Michal Petras, Jindřich Hůrka, František Drahý a Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 395-407 .
  článek

  článek


 5. The crime control and night-time economy in the post-socialist "city" / Petr Kupka, Tomáš Šmíd, Václav Walach .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 420-428 .
  článek

  článek


 6. Příspěvek k současným přístupům k analytickému zkoumání kriminality = The contribution to contemporary approaches to analytical research of crime / Martin Doleček, Josef Smolík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 429-436 .
  článek

  článek


 7. Mestá z pohľadu sociológie kriminality = Cities from the perspective of sociology of crime / Peter Ondrejkovič .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 19-32 .
  článek

  článek


 8. Senioři bez domova jako častá oběť trestné činnosti = Homeless seniors - frequent victim of kriminality / Pavel Pěnkava .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 219-225 .
  článek

  článek


 9. Prevencia a pomoc detským obetiam virtuálneho prostredia = Prevention and assistance for child's victims in cyberspace / Michaela Jurisová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 226-241 .
  článek

  článek


 10. Je reálná fundovaná analýza kriminality ze strany Policie ČR? = Is it realistic awell-founded analysis of crime by the Police of the Czech Republic? / Roman Svatoš .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 261-277 .
  článek

  článek