Výsledky vyhledávání

 1. Penitenciárna starostlivosť o mladistvých a nevyhnutnosť prevencie kriminality v škole / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 162-178 .
  článek

  článek

 2. Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky) = Treatment of violent offenders: reducing the risk to reoffend (selected preliminary results) / Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 379-394 .
  článek

  článek

 3. The crime control and night-time economy in the post-socialist "city" / Petr Kupka, Tomáš Šmíd, Václav Walach .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 420-428 .
  článek

  článek

 4. Prevencia a pomoc detským obetiam virtuálneho prostredia = Prevention and assistance for child's victims in cyberspace / Michaela Jurisová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 226-241 .
  článek

  článek

 5. Hodnocení kriminogenních rizik odsouzených (diskusní panel) = Offender risk assessment (panel discussion) / Michal Petras, Jindřich Hůrka, František Drahý a Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 395-407 .
  článek

  článek

 6. Příspěvek k současným přístupům k analytickému zkoumání kriminality = The contribution to contemporary approaches to analytical research of crime / Martin Doleček, Josef Smolík .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 429-436 .
  článek

  článek

 7. Systém včasné intervence - promarněná šance nebo pokračující příležitost? / Erich Stündl, Jan Buchta .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 97-121 .
  článek

  článek

 8. Senioři bez domova jako častá oběť trestné činnosti = Homeless seniors - frequent victim of kriminality / Pavel Pěnkava .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 219-225 .
  článek

  článek

 9. Je reálná fundovaná analýza kriminality ze strany Policie ČR? = Is it realistic awell-founded analysis of crime by the Police of the Czech Republic? / Roman Svatoš .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 261-277 .
  článek

  článek

 10. Vybrané juristické konotace správního (policejního) práva, determinující stav a fakticitu součinnosti a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů (aplikační exkurs) = Juridical aspects of administrative law, determining status and facticity cooperation between public administrations (application exkurs) / Josef Kříha .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 278-298 .
  článek

  článek