Výsledky vyhledávání

 1. Co oslovuje i kultivuje hodnoty mládeže : komunitní aktivity v knihovnách / Kateřina Homolová .
  In: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc : Hanex, 2010 [231 s.]. ISBN 978-80-7409-035-6. S. 64-72 .
  článek

  článek

 2. Dimenze religiozity v sociální práci s mládeží / Michal Kaplánek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 69-74 .
  článek

  článek

 3. Gender aspekty v sociální práci s rizikovou mládeží / Radka Janebová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 52-66 .
  článek

  článek

 4. Hodnoty, ideály, cíle u dětí a mladých lidí / Michal Klapal .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 261-265 .
  článek

  článek

 5. Nízkoprahová zařízení a streetwork [elektronický zdroj] / Dana Fridrichovská .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 6. Nízkoprahově orientované sociální služby pro mládež / Jan Čechlovský .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 45-50 .
  článek

  článek

 7. Práce s rizikovou mládeží v kontextu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež / Helena Němečková, Michal Klapal .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 210-216 .
  článek

  článek

 8. Probační problémy jako nový nástroj práce s mladistvími pachateli - česká realita versus britské zkušenosti / Lucie Kroupová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 119-125 .
  článek

  článek

 9. Resilience jako východisko pro sociální práci s rizikovou mládeží / Monika Šišláková .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 110-118 .
  článek

  článek

 10. Sociální poradenství orientované na problematiku rizik mládeže / Zuzana Truhlářová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 217-221 .
  článek

  článek