Výsledky vyhledávání

 1. Analysis of method for deriving priorities in pairwise comparisons / Josef Jablonský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 234-240 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 2. Aplikace sekvenční metody optimalizace na edukační chemický experiment = The application of a sequential optimization method to a school chemical experiment / Martin Adamec .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 15-16 .
  článek

  článek

 3. Aplikácia vybraných heuristických metód na rozvozný problém s delenou dodávkou = Application of selected heuristic methods on SDVRP / Lucia Horáčková, Andrej Chu .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 46 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 4. Capital budget evaluation of excess capacity / Jan Vlachý .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 232-236 : 1 graf, 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 5. Design of multi-objective supply chains / Petr Fiala .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 134-140 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 6. Evoluční optimalizace / Barbora Tesařová .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 24 .
  článek

  článek

 7. Fuzzy approach for portfolio selection problem / Maria Kobzareva, Jan Pelikán .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 282-289 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 8. Genetické algoritmy pro úlohy optimalizace = Genetic algorithms for optimization probléme / Barbora Tesařová .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 28-33 : il. .
  článek

  článek

 9. Multimediální podpora předmětu optimalizační modely / Eva Žampachová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 291-295 : 4 obr. .
  článek

  článek

 10. Návrh matematického modelu pro slotting = Mathematical model proposal for slotting / Tomáš Čechura .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 58-62 : 1 obr. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek