Výsledky vyhledávání

 1. Informační šum při hledání a poskytování sociální opory / Luboš Hadaš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 74-76 .
  článek

  článek

 2. Kamarádi jako zdroj sociální opory hospitalizovaného dítěte / Jiří Mareš, Alena Vodová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 108-115 .
  článek

  článek

 3. Kazuistiky formou e-learningu ve výuce klinické biochemie na Lékařské fakultě v Plzni = E-learning form of clinical biochemistry clinical cases at Medical faculty in Pilsen / Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Marie Šolcová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 46 .
  článek

  článek

 4. Kriminalita mládeže - vybrané příklady z praxe = Juvenile delinquency - selected cases from practice / Dagmar Kopencová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 33-46 .
  článek

  článek

 5. Kvalita života osob s afázií / Blanka Housarová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 114-118 .
  článek

  článek

 6. Logopedická intervence v kontextu služby sociální prevence rané péče – kazuistika = Speech therapy intervention in the context of social prevention services, early intervention / Zdenka Šándorová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 156-164 .
  článek

  článek

 7. Modelovanie rodinnej śpeciálnej edukácie v śpeciálnom edukaćnom poradenstve / František Žák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 243-247 .
  článek

  článek

 8. Narativní prostředky v poskytování sociální opory / David Skorunka .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 145-152 .
  článek

  článek

 9. Ohrožené děti a institucionalizovaná sociální opora / Jaroslava Králová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 210-219 .
  článek

  článek

 10. Proč beru drogy [elektronický zdroj] : (kasuistika) / Martina Janoušková .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek