Výsledky vyhledávání

 1. Kriminalita mládeže - vybrané příklady z praxe = Juvenile delinquency - selected cases from practice / Dagmar Kopencová .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 33-46 .
  článek

  článek


 2. Logopedická intervence v kontextu služby sociální prevence rané péče – kazuistika = Speech therapy intervention in the context of social prevention services, early intervention / Zdenka Šándorová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 156-164 .
  článek

  článek


 3. Socioterapeutické reflexie realizácie relaxačno-symbolickej terapie v sociálnej práci a možnosti jej eklektických prienikov = Sociotherapeutic reflections of implementation of relaxation-symbolic therapy in social work and the possibilities of its eclectic intersections / Beáta Balogová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 433-447 .
  článek

  článek


 4. Kazuistiky formou e-learningu ve výuce klinické biochemie na Lékařské fakultě v Plzni = E-learning form of clinical biochemistry clinical cases at Medical faculty in Pilsen / Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Marie Šolcová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 46 .
  článek

  článek


 5. Sexualita handicapovaných [elektronický zdroj] : (kasuistika) / Martina Janoušková .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek


 6. Proč beru drogy [elektronický zdroj] : (kasuistika) / Martina Janoušková .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek


 7. Zdravotně postižení v 21. století - z pohledu rodičů postiženého dítěte / Iva Nováková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 409-411 .
  článek

  článek


 8. Modelovanie rodinnej śpeciálnej edukácie v śpeciálnom edukaćnom poradenstve / František Žák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 243-247 .
  článek

  článek


 9. Zařazení postiženého dítěte do základní školy / Libuše Ježková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 406-408 .
  článek

  článek


 10. Narativní prostředky v poskytování sociální opory / David Skorunka .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 145-152 .
  článek

  článek