Výsledky vyhledávání

 1. Model gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji szczecińskiej / Lidia Kłos .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 331-336 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 2. Nanomateriály a zdravotně nezávadná voda / Miroslav Černík .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Rozvoj kompetencí ve vyspělých technologiích a ve špičkovém výzkumu s využitím ICT [128 s.]. ISBN 978-80-7435-317-8 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 5-15 .
  článek

  článek

 3. Vodovod a kanalizace nezbytností moderního města - pohled do historie nedávno minulé = Water and sewage systems as necessities of a modern town - a view of the recent history = Wasserleitung und Kanalisation - eine Notwendigkeit einer Modernen Stadt - ein Blick in die jüngst Vergangene Geschichte / Jaroslav Jásek .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 129-133 .
  článek

  článek