Výsledky vyhledávání

 1. Cizí jazyk - prostředek k výchově evropanství na 1. st. ZŠ / J. Juřicová, K. Mihálová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 115-118 : 5 tab. .
  článek

  článek

 2. Dramatická výchova a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU / Marie Pavlovská .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 165-172 .
  článek

  článek

 3. Edukace založená na důkazech a primární pedagogika / Jiří Mareš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 20-30 : 1 tb., il. .
  článek

  článek

 4. Fairy tale curriculum and education for tolerance between nations on the primary level of education / Metka Kordigel Aberšek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43-44 .
  článek

  článek

 5. Inovace vyučování vlastivědy / Petr Minář .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 97-98 .
  článek

  článek

 6. Internet a student učitelství pro primární školu / Roučová Eva .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 144-147 : 3 grafy, 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Jazyková příprava učitelů 1. stupně vzhledem k rámcovému vzdělávacímu porogramu / Víška Václav .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 209-212 .
  článek

  článek

 8. K možnostem využití rituálů na prvním stupni základní školy / Skutil Martin .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 183-188 .
  článek

  článek

 9. K vybraným aspektům pedagogické praxe v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání na UHK s ohledem na RVP pro ZV / Bartošová Iva .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 82-92 .
  článek

  článek

 10. Několik poznámek k možnostem připravovat prostřednictvím pedagogických disciplin studenty učitelství pro primární vzdělávání na práci podle ŠVP pro ZV / Prokešová Ludmila .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 53-58 .
  článek

  článek