Výsledky vyhledávání

 1. Rozvoj komunikačných schopností u žiakov s telesným postihnutím na predprimárnom a primárnom vzdelávaní / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 416-427 .
  článek

  článek

 2. Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV / Ladislav Podroužek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 40-47 .
  článek

  článek

 3. Edukace založená na důkazech a primární pedagogika / Jiří Mareš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 20-30 : 1 tb., il. .
  článek

  článek

 4. Fairy tale curriculum and education for tolerance between nations on the primary level of education / Metka Kordigel Aberšek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43-44 .
  článek

  článek

 5. Příprava učitelů primárního vzdělávání na ÚPPPV PdF UHK v Hradci Králové / Faberová Marta .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 21-26 .
  článek

  článek

 6. Současný stav a perspektivní záměry přípravy učitelů primárního vzdělávání na PdF UP v Olomouci / Nelešovská Alena .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 47-52 .
  článek

  článek

 7. Příprava učitelů primárního vzdělávání na RVP ZV na Pedagogické fakultě UK Praha / Spilková Vladimíra, Tomková Anna, Wildová Radka .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 59-67 .
  článek

  článek

 8. Příprava učitelů pro primární vzdělávání a Rámcový vzdělávací program / Lukášová Hana .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 33-46 .
  článek

  článek

 9. Několik poznámek k možnostem připravovat prostřednictvím pedagogických disciplin studenty učitelství pro primární vzdělávání na práci podle ŠVP pro ZV / Prokešová Ludmila .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 53-58 .
  článek

  článek

 10. Rozvíjení tvořivosti v přípravě učitele primárního vzdělávání / Cachová Jana .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 93-96 .
  článek

  článek