Výsledky vyhledávání

 1. "Děti stejné a přece jiné" - ukázka učební pomůcky v rámci podpory jejich integrace na ZŠ = "Same children but different" - illustration of learning utility within supports their integration on primary school / Martina Vrkočová, Jan Veřmiřovský .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 47 .
  článek

  článek

 2. Inklusivní tělesná výchova ve 21. století / Krista Halamíčková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 381-386 : 1 tb. .
  článek

  článek

 3. Integrace osob se zdravotním postižením : zpráva z tématického bloku / Ladislav Požár .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 428-429 .
  článek

  článek

 4. Integrace žáků s tělesným postižením do školní TV : názory a zkušenosti učitelů, rodičů a pracovníků SPC / Martin Kudláček .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 376-380 .
  článek

  článek

 5. Interakce žáků z odlišného sociokulturního prostředí na ZŠ = Interaction of pupils from different socio-cultural milieu at grammar school / Dagmar Kubátová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 29-36 : 1 tb., 2 grafy .
  článek

  článek

 6. K otázkám integrativní pedagogiky / Kamil Janiš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 412-414 .
  článek

  článek

 7. Místo uměleckého textu v procesu interakce / Blanka Janáčková .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 19-24 .
  článek

  článek

 8. Postřehy a zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí cizinců na základních školách / Ivana Čepičková, Renata Šiukulová, Eva Mrázová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 7-14 .
  článek

  článek

 9. Učme se z Čádových sjezdů / Bohumil Stejskal .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 125-129 .
  článek

  článek

 10. Výsledky výzkumu školské integrace dětí s postižením na základních školách v České republice / Zdeňka Kozáková, Michal Růžička .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 365-375 : 3 tb., 5 grafů .
  článek

  článek