Výsledky vyhledávání

 1. Algolagnie a pornografie / Andrej Drbohlav .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 61-64 .
  článek

  článek

 2. Bezdomovectvo a sexualita / Anna Kasanová, Dagmar Marková, Milan Tomka .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 72-81 .
  článek

  článek

 3. Cybersex ako forma sexuálneho vyjadrenia pomocou elektronickej komunikácie / Peter Jusko .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 59-67 .
  článek

  článek

 4. Čemu slouží sex v časopisech pro mládež / Josef Kasal .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 47-49 .
  článek

  článek

 5. Jak nemíti miminko aneb průvodce současnými antikoncepčními možnostmi [elektronický zdroj] / Miroslav Havlín .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 6. Lidská sexualita v proměnách současné doby : reflexe "postmoderní" sexuality / Lucie Špráchalová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 262-274 .
  článek

  článek

 7. Ľudská sexualita, normy a scientia sexualis / Peter Ondrejkovič .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 136-143 .
  článek

  článek

 8. Nebezpečné sexuální praktiky / Radim Uzel .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 138-142 .
  článek

  článek

 9. Nové aspekty sexuálního obtěžování [elektronický zdroj] / Radim Uzel .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 10. Odraz mýtů o sexualitě seniorů v ústavní péči / Zuzana Truhlářová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 176-178 .
  článek

  článek