Výsledky vyhledávání

 1. Čeština jako cizí jazyk ve výuce češtiny, dějepisu a ve výchově k občanství / Ilona Balkó, Ludmila Zimová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006 . 25 s . ISBN 80-7044-834-2 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Člověk jako občan a světoobčan : politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy / Přemysl Šil, Jana Karolová . Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008 . 222 s . ISBN 978-80-7182-258-5 (brož.) .   [7, z toho volných 4, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Prezenčně1000
 3. Dnešní společnost : [praktické náměty pro výuku výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ / vedoucí projektu Andrea Říčařová] . Praha : Raabe, c2011 . [84] s . ISBN 978-80-86307-64-0 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201109/contents/nkc20112196564_1.pdf .   [10, z toho volných 9, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
 4. Občan v demokratické společnosti / Věra Jirásková . Praha : Sociologické nakladatelství, 1999 . 311 s . ISBN 80-85850-78-8 (brož.) : .   [8, z toho volných 7, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0700
  Prezenčně1000
 5. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 1 / Milan Valenta ; [ilustrace Vladimír Renčín] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999 . 183 s . ISBN 80-7235-080-3 (brož.) : .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU

  kniha

 6. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 2 / Milan Valenta, Oldřich Müller ; [ilustrace Vladimír Renčín] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002 . 174 s . ISBN 80-7235-179-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU

  kniha

 7. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 3 / Vladislav Dudák ; [ilustrace Vladimír Renčín] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 . 159 s . ISBN 80-7235-264-4 (brož.) : .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU

  kniha

 8. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU / Vladislav Dudák ... [et al.] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003 . 326 s . ISBN 80-7235-233-4 (brož.) : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 9. Slovníček vybraných pojmů k občanské výchově pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Miloš Staněk . Praha : Fortuna, 1994 . 46 s . ISBN 80-7168-152-0 (brož.) : .   [3, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
 10. Výchova demokratického občana : průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. / Blanka Staňková, Michal Kosina, Vladimíra Strculová  Praha : Raabe, [2014]  ©2014 . 76 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-7496-095-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Výchova demokratického občana

  kniha