Výsledky vyhledávání

 1. Dobrá praxe z kanadské Klahowya Village = Good praxis from Canadian Klahowya Village / Lucie Sára Závodná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 98-106 .
  článek

  článek

 2. Ecotourism management - case study of selected destination of Europe / Patrik Kajzar .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [373 stran]. ISBN 978-80-7435-549-3. S. 270-276 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_4.pdf .
  článek

  článek

 3. Ekoturismus a agroturismus v Rakousku / Lucie Sára Závodná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 75-88 .
  článek

  článek

 4. Ekoturismus v Cameron Highlands, Malajsie = Ecotourism in Cameron Highlands, Malaysia / Ladislav Kalous .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 19-23 .
  článek

  článek

 5. Možné pojetí přípravy odborníků v cestovním ruchu, zvláště v přírodním turismu = Con the concept of geography in the preparation of expert in tourism, especially in the natural tourism / Jiří Štyrský, Jaroslav Kacetl .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 83-90 .
  článek

  článek

 6. Principy a příklady interaktivních terénních programů střediska Sever vhodných pro udržitelný cestovní ruch - inspirace z ekologické environmentální výchovy = Principles and examples of interactive field programmes of centre "Sever" suitable for sustainable tourism - inspiration from environmental education / Jiří Kulich, Tereza Hejtmánková, Hana Kulichová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 43-51 .
  článek

  článek

 7. Systémová komunikace v rámci venkovského cestovního ruchu / Eva Šimková .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 193-199 .
  článek

  článek

 8. Turystyka środowiskowa czynnikiem rozwoju regionalgego / Irena Agata Łucka .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 477-482 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek