Výsledky vyhledávání

 1. Dítě předškolního věku a jeho paidagogos : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 1.-3. dubna 2009, Hradec Králové / [editor Vladimíra Hornáčková] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 98 s . ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) .   [5, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Prezenčně1000
 2. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti : sborník z mezinárodní konference : 12. duben 2007 / editoři Jana Doležalová, Daniela Vrabcová, Tomáš Svatoš . Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 351 s . ISBN 978-80-7041-010-3 (brož.) .   [4, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Prezenčně1000
 3. Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius - The legacy to the culture of education [příspěvky z mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (Praha, 15.-17. listopadu 2007)] : [papers from the international conference The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education (Prague, November 15th-17th, 2007)] / uspořádali Svatava Chocholová, Markéta Pánková, Martin Steiner ; redaktoři Petra Holovková, Marie Chrobáková, Magdaléna Faltusová . Praha : Academia, 2009 . 827 s, [24] s barev obr příl . ISBN 978-80-200-1700-0 (váz.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 4. Lifelong education of people with disabilities : Liberec, October 2005 : proceedings / [collective authors] . Prague : Ed Roberts Institute, c2006 . 94 s . ISBN 80-903657-0-1 (brož.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 5. O výchově a volném čase : sborník z 3. mezinárodní konference 21. a 22. června 2007 na Katedře sociální pedagogiky PdF Univerzity Hradec Králové . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 91 s . ISBN 978-80-7041-730-0 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. materiály z 2. celostátní konference o polytechnickém vyučování konané ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 1971 . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 . 294 s [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory : sborník z konference : Srní, 2007 / [editor Josef Kepka] . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007 . 122 s . ISBN 978-80-7043-622-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 8. Sborník Pedagogickej fakulty : materiály z celoštátnej konferencie o vedecko-výskumnej práci katedier fyziky na Pedagogických fakultách v ČSSR konanej v dňoch 18. a 19. mája 1965 v Nitre . Nitra : Pedagogická fakulta, [1965] . 90 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. materiály z príležitosti celoštátnej konferencie o modernizácii matematiky na Pedagogických fakultách v ČSSR konanej v dňoch 26. a 27. mája 1966 v Nitre . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1967] . 147 s [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 10. Sborník příspěvků mezinárodní konference Slunečnice, aneb, Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům : konané u příležitosti oslav výročí 30 let založení Ekonomické fakulty : Čeladná, 1.-2. listopadu 2007 . Ostrava : Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 2007 . 177 s . ISBN 978-80-248-1637-1 (brož.) : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000