Výsledky vyhledávání

 1. Biologie - přístupy a metody ke zkoumání života - včera, dnes a zítra / Kateřina Hotová Svádová .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy [[146] s.]. ISBN 978-80-7435-271-3 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 19-33 .
  článek

  článek

 2. Dejiny prekladu a prekladania - výzvy a kontexty súčasnej translatológie / Mária Kusá .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 97-103 .
  článek

  článek

 3. Jak připravit kvalitní vědecký článek / Ondřej Krejcar .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Hodnocení výsledků VaV [84 s.]. ISBN 978-80-7435-351-2 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 17-28 .
  článek

  článek

 4. Metodologické aspekty zkoumání v sociálních vědách / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 158-166 .
  článek

  článek

 5. Metodologie vědecké práce / Ondřej Krejcar .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Hodnocení výsledků VaV [84 s.]. ISBN 978-80-7435-351-2 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 5-16 .
  článek

  článek

 6. Metody detekce odlehlých pozorování a jejich aplikace v praxi = Methods of the outliers detection and their application in practice / Kateřina Gurinová, Vladimíra Hovorková Valentová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 208-214 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 7. Opožděná setkání funkcionalizmů? / Zuzana Jettmarová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 22-30 .
  článek

  článek

 8. Výskum a jeho metodológia / Ivan Kalaš .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Metodologie výzkumu, přístrojová technika a řešení problémů VaV [78 s.]. ISBN 978-80-7435-316-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 5-32 .
  článek

  článek