Výsledky vyhledávání

 1. Birituální pohřebiště a sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Tuněchodech u Chrudimi (předběžná zpráva) / Radomír Tichý ... [et al.] .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 165-172 .
  článek

  článek

 2. (Ne)obvyklé pohrebné zvyky neolitu stredného Podunajska = (Un)usunal burial customs of the Neolitnic in the Middle Danube Region / Michaela Niklová .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 43-48 .
  článek

  článek

 3. Pohřby dětí na moravských neolitických sídlištích / Zdeněk Čižmář, Marta Dočkalová .
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. s. 117-128 .
  článek

  článek

 4. Status a rituál (na príklade pohrebných obyčají) = Status and ritual (based on example of funeral customs) / Margita Jágerová .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 25-33 .
  článek

  článek

 5. Zvony a zvončeky smrti = Death bells / Gerard Guźlak .
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 [251 s.]. ISBN 978-80-558-0849-9. S. 19-24 .
  článek

  článek