Výsledky vyhledávání

 1. Diagnostické kompetence učitele v současném pojetí inkluzivního vzdělávání / Renata Kovářová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 25-30 .
  článek

  článek

 2. Diagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej = Diagnosis of Polish special education for the development in inclusion assumptions and practical solutions / Krystyna Barłóg .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 68-78 .
  článek

  článek

 3. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 15-24 .
  článek

  článek

 4. Identifikace a diagnostika specifické vývojové poruchy motorické funkce / G. Jahodová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 224-227 .
  článek

  článek

 5. K psychologicko-psychopedické problematice žáků odborných učilišť, učilišť a praktické školy / Danuše Heřmanská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 104-109 .
  článek

  článek

 6. Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomoci terapeutického konceptu Snoezelen / Kateřina Janků .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 51-59 .
  článek

  článek

 7. Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku = Primary diagnosis of Asperger syndrome in younger school age / Petr Adamus .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 60-67 .
  článek

  článek

 8. Raná péče v kontextu speciálně pedagogické diagnostiky / Igor Hampl .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 44-50 .
  článek

  článek

 9. Speciálně pedagogická diagnostika a její multidimenzionální pojetí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením / Petr Franiok .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 7-14 .
  článek

  článek

 10. Sto let (často marného) úsilí české speciální pedagogiky / Petr Piťha .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 4-20 : 1 tab. .
  článek

  článek