Výsledky vyhledávání

 1. Analýza produktu hipoturismu = Analyses of hippotourism product / Šárka Rezková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [58 s.]. ISBN 978-80-7435-408-3 (brož.). S. 26-31 .
  článek

  článek

 2. Cestovní ruch, životní prostředí, agroturismus = Tourism, living environment, farmland turnover / Zbyněk Kuna .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 28-34 : 2 tb. .
  článek

  článek

 3. Economic conditions of development of Polish agritourism / Barbara Gołębiewska .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [373 stran]. ISBN 978-80-7435-549-3. S. 166-173 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_4.pdf .
  článek

  článek

 4. Ekoagroturismus - součást cestovního ruchu - jeho vztah k přírodě, vliv na kvalitu životního prostředí a života obyvatel venkova = The ecoagricultural tourism like a part of a travel movement, its relations to the nature and an impact on a quality of the environment and people´s welfare / Hana Řehořková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 67-72 .
  článek

  článek

 5. Ekoturismus a agroturismus v Rakousku / Lucie Sára Závodná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [89 s.]. ISBN 978-80-7435-537-0 (brož.). S. 75-88 .
  článek

  článek

 6. Enotourism as form of activating rural areas : (on the basis of the Province of Podkarpackie) / Wiesława Kuźniar .
  In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 174-178 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .
  článek

  článek

 7. Hlavní podmínky pro tvorbu kvalitních služeb v agroturistice = Main conditions for making quality service agrotourism / Klára Królová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 162-165 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 8. The importance of human and intellectual capital : education and human resources training in agritourism in Wielkopolska Region / Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 426-433 (tištěný sborník), s. 432-439 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 9. Možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších = Possibilities of sustainable development of tourism in Krkonoše mountaints [i.e. moutains] / Eva Šimková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 73-84 : 3 obr., 2 tb. .
  článek

  článek

 10. Podnikání ve venkovském turismu = Bussines activities in rural tourism / Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 102-105 : 4 tb. .
  článek

  článek