Výsledky vyhledávání

 1. Komparace svalových dysbalancí vybraných vrcholových sportovců a běžné populace ČR / P. Šmíd .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 230-235 .
  článek

  článek

 2. Vliv věku a pohlaví na výskyt svalových dysbalancí a držení těla u dětí školního věku = The influence of the age and sex on the incidence of muscle imbalance and body posture in schoolchildren / Vařeková Renata, Vařeka Ivan .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 280-281 .
  článek

  článek

 3. Zpráva o způsobu řešení projektu na téma vliv modifikovaného programu pilates na funkční úroveň pohybového systému vybraných osob [elektronický zdroj] = A report on the method of solution of the project on the theme of influence of a modified pilates programme on the functional level of motoric system of the selected people / Dagmar Hrušová, Blahoslav Komeštík .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 63-67 : 1 graf, 4 tab. .
  článek

  článek