Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní resocializační program jako nástroj práce s projevy sociální deviace u dětí ze sociálně vyloučených lokalit v prostředí náhradní výchovné péče = The alternative re-socialising program as an instrument of dealing with symptoms of social deviation concerning children in artifical educational care from socially excluded localities / Arnošt Smolík, Zdeněk Svoboda .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-368 .
  článek

  článek

 2. Alternativní systém školních intervencí při výskytu sociálně patologických jevů = Alternative system of school interventions at presence of socio-pathological events / Michal Slavík, Arnošt Smolík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 352-362 .
  článek

  článek

 3. Dítě v zrcadle sociálního světa, aneb, Jaké výchovné kontexty se v zrcadle nabízejí = Child in mirror of social world or What education contexts come forward in the mirror / Jiří Němec .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 336-344 .
  článek

  článek

 4. Chudoba verzus kultúra : (obyvatelia osád hornádskej doliny (SR)) / Michal Kozubík .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 86-94 : 1 schéma, 3 tab. .
  článek

  článek

 5. Instrumenty polityki społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu = Instruments of social policy counteracting social exclusion / Agata Bechowska - Gebhardt .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 25 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 6. Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace / Martin Kaleja .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 174-182 .
  článek

  článek

 7. Kritická sociální práce, ano či ne? / Pavla Kodymová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 100-105 : 1 tab. .
  článek

  článek

 8. Loneliness of prisoners who have committed crimes against sexual freedom / Wojciech Piestrzyński .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 359-366 .
  článek

  článek

 9. Ohrožené děti a institucionalizovaná sociální opora / Jaroslava Králová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 210-219 .
  článek

  článek

 10. Poradenstvo vo vzťahu k rómskej mládeži žijúcej v exklúzii / Terézia Potomová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 620-626 .
  článek

  článek