Výsledky vyhledávání

  1. Zájmové skupiny ve zdravotnictví - aplikace teorie veřejné volby / Zuzana Darmopilová .
    In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 51-52 .
    článek

    článek