Výsledky vyhledávání

 1. Alternative methods of TFL to students with LD / Radka Mlýnková .
  In: Ways to Teaching and Learning. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Ways to Teaching and Learning. s. 87-91 .
  článek

  článek

 2. Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickou uvedomovaní = The dynamics of reading and writing development of children with good and poor performances in phoneme awareness / Martina Zubáková, Marína Mikulajová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 113-125 .
  článek

  článek

 3. Legasthenie, Binnendifferenzierung und Mind Maps im Deutschunterricht / Radka Pecová .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [211 s.]. ISBN 978-80-7435-024-5 (brož.) Tradice a perspektivy výuky německého jazyka v Evropě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. S. 151-160 .
  článek

  článek

 4. Odvrácená tvář (speciální) pedagogiky / Jaroslav Hrubý .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 59-65 : 5 obr. .
  článek

  článek

 5. Specifické poruchy řeči / Eva Dousková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 360-369 : 2 obr. .
  článek

  článek

 6. Trudności dzieci z dysleksją w przyswajaniu wiadomośći przyrodniczych w nauczaniu zintegrowanym / Aleksandra Chudzik .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 76-78 .
  článek

  článek

 7. Videopořady pro žáky s poruchami učení / Miroslav Ulrich, Karel Zatloukal .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 233-235 .
  článek

  článek

 8. Volný čas dítěte se specifickou poruchou učení a chování = Leisure time of child with specific disorders of learning and behaviour / Dita Janderková .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 159-162 .
  článek

  článek

 9. Vybrané pravohemisférové deficity v logopedii a jejich etiologická a symptomatologická provázanost / Kateřina Vitásková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 199-210 .
  článek

  článek

 10. Využití multimédií při individuálním vzdělávání osob se specifickými vývojovými poruchami učení / Gabriela Smečková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 344-350 .
  článek

  článek