Výsledky vyhledávání

  1. Dlouhodobé a sezónní proměny hustoty v populacích druhu Bembidion Lampros hbst. na obdělávaných polích : (Coleoptera, Carabidae) / Josef Louda .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [150 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 111-133 : 12 obr., 3 tab. .
    článek

    článek