Výsledky vyhledávání

 1. Klima třídy na Romské škole sociální / Jan Lašek, Iva Vrabcová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 176-181 : 1 příl. .
  článek

  článek

 2. Osvetové a vzdelávacie aktivity poslucháčov PF UKF Nitra - VV a PC v Spišskej Novej Vsi s rómskymi občanmi / Vlasta Fabianová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 97-101 .
  článek

  článek

 3. Počítačová podpora integrace minorit v edukačním prostředí / Blanka Ohlídková .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 374-377 .
  článek

  článek

 4. Projekt Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově [elektronický zdroj] / Hana Stará . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 5. Romský asistent - speciální pedagog nebo sociální pracovník? / Irena Konečná .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 99-102 .
  článek

  článek

 6. Sociální pedagogika a Romové v perspektivě 21. století = Social pedagogy and the Roma from the perspective of the 21st century / Jaroslav Balvín .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 262-277 .
  článek

  článek

 7. Úlohy sociálnej práce v edukácii rómských žákov / Matulayová Tatiana, Klein Vladimír .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 94-99 .
  článek

  článek

 8. Vzdelávanie a výučba u Rómov - jej realizácia a problémy v sociálnej oblasti / Ladislav Fízik .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 477-481 .
  článek

  článek

 9. Zaměstnanost Romů a vzdělávání / Gabriela Hepnarová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 117-125 .
  článek

  článek