Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání / Eva Svobodová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 113-116 .
  článek

  článek

 2. Edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian ostatniej reformy oświaty z 1999 roku / Jolanta Karbowniczek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43 .
  článek

  článek

 3. Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania na Slovensku / Zuzana Sakáčová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 100-103 .
  článek

  článek

 4. Priority Ministerstva školstva Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií / Marcela Duchovičová, Mária Vargová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 55-59 .
  článek

  článek

 5. Proměny v pojetí pedagogiky v ČR po roce 1989 a pokusy o realizaci "nové" pedagogiky v praxi škol / Vladimíra Spilková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 50 .
  článek

  článek

 6. Vliv kurikulární reformy na koncepční změny systému vzdělávání v České republice / Pavel Andres .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 8-11 .
  článek

  článek