Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Banská Bystrica 4.-5. október 2007. III. / [editor a technický redaktor Lenka Ďuricová] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008 . 297 s . ISBN 978-80-8083-553-8 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie Analytické sondy do textu konanej v septembri 2007 na pôde Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [editori Eva Čulenová, Ladislav György, Ivan Šuša] . Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 2008 . 249 s . ISBN 978-80-8083-643-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Bioetika a aplikované etiky / [zodpovedný redaktor Daniela Kovaľová] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007 . 130 s . ISBN 978-80-8083-503-3 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Celostná pedagogika ako cesta k humanizácii vyučovania : pedagogické, psychologické a didaktické východiská na príkladoch nemčiny ako cudzieho jazyka / Ivica Lenčová . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007 . 127 s . ISBN 978-80-8083-474-6 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Cesta moderných slovenských dejín : štúdie k utváraniu modernej slovenskej identity a politického myslenia / Dušan Škvarna . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007 . 175 s . ISBN 978-80-8083-499-9 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 6. Človek v spoločnosti : monografia / [editorka Zlata Vašašová]. 3. časť, Človek v širšom sociálnom prostredí . Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2008 . 206 s . ISBN 978-80-8083-574-3 (brož.) : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Človek z okraja uprostred literatúry : podoby outsiderstva v slovenskej próze / [vedecki redaktori] Kristína Krnová, Ivan Jančovič a kolektív . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007 . 213 s . ISBN 978-80-8083-518-7 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 8. Ekonomika kvality / Helena Čierna . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006 . 80 s . ISBN 80-8083-186-6 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Ekonomika podniku cestovného ruchu / Jana Kučerová, Anton Strašík, Ľubica Šebová . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006 . 107 s . ISBN 80-8083-215-3 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 10. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách / Ján Kaliský . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009 . 139 s . ISBN 978-80-8083-904-8 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000