Výsledky vyhledávání

 1. Obsahová struktura, rozsah a proporce vzdělávacího programu specializace trenér plavání na UK FTVS / Tomáš Miler, Irena Čechovská, Jitka Pokorná .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 345-350 .
  článek

  článek

 2. Ohlas studentů Katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové na cykloturistické kurzy / T. Roztočil, P. Pluhař, B. Stloukalová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 169-176 .
  článek

  článek

 3. Položková banka pro přijímací zkoušky z tělesné výchovy / Ladislav Čepička .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 221-225 .
  článek

  článek

 4. Prostupnost učitelského oborového studia tělesné výchovy mezi KTVS, PdF UHK a Pädagogische Hochschule Freiburg ve Spolkové republice Německo v atletice [elektronický zdroj] / Jílek, M., Hynková, L., Mílová, J. .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 14-20 : 2 obr., 3 tab. .
  článek

  článek

 5. Sledovanie zmien funkčnej zdatnosti študentov počas semestrálnej výučby telesnej výchovy / Dušan Rais .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 65-69 .
  článek

  článek

 6. Stravovacie zvyklosti študentov telesnej výchovy Pf UMB v Banskej Bystrici / Štefan Adamčák .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 74-77 .
  článek

  článek

 7. Úroveň telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študendov 1. ročníka vybraných fakúlt a univerzít v Slovenskej republike / Marian Manczal .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 48-54 .
  článek

  článek