Výsledky vyhledávání

 1. Hodnocení energetického výdeje při pohybové léčbě u pacientů s obezitou / Jana Ošmerová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 193-199 .
  článek

  článek

 2. Intenzivní pohybová terapie při léčbě zvýšené tělesné hmotnosti / Dana Fialová, Zuzana Pražanová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 118-122 .
  článek

  článek

 3. Pohyb v léčbě obezity / Fialová D. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 99 .
  článek

  článek

 4. Rehabilitační postupy u obézních pacientů : výsledky po tříměsíčním tréninku / Jana Nečasová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 145-150 .
  článek

  článek

 5. Relativně snadná metoda úbytku hmotnosti / Anděl Alois, Andělová Šárka .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 100-107 .
  článek

  článek

 6. Repetitorium o obezitě / K. Martiník, M. Jílek, R. Jílková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 262-269 .
  článek

  článek

 7. Řešení problematiky nadváhy a obezity ve VLL Jeseník / Capko J., Flodr Z., Flodrová V. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 108-118 .
  článek

  článek

 8. Řízená pohybová aktivita v léčbě nadváhy a obezity / Dana Fialová ... [et al.] .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 253-257 .
  článek

  článek

 9. Spinning versus VitaPowerRace [elektronický zdroj] / Jílek, M., Maloulová, K., Jílková, R. .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 21-30 : 13 grafů, 2 tab. .
  článek

  článek

 10. Vliv pravidelné pohybové aktivity na vybrané antropometrické a biochemické ukazatele a výkonnost kardiovaskulárního systému u osob s obezitou : Iva Řehová ... [et al.] / Václav Bunc .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 182-187 .
  článek

  článek