Výsledky vyhledávání

  1. Animácie v 3D štúdiách - učebné pomôcky pre prvý a druhý stupeň ZŠ / Eduard Sádovský, Monika Homolová .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 147-149 .
    článek

    článek

  2. Inovace výuky matematiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Fakultě aplikované informatiky webovou prezentací = Innovation of teaching in mathematics at the Tomas Bata University in Zlín at the Faculty of applied informatics by means of a web presentation / Miloslav Fialka, Hana Charvátová .
    In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 14 .
    článek

    článek

  3. Jednoduchá grafika a animace jako součást výpočtových úloh v chemii = Simple graphics and animation as part of calculation problems in chemistry / Klára Urbanová, Hana Čtrnáctová .
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 423-430 : 2 obr. .
    článek

    článek

  4. Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ / Jan Hrdý, Marie Šiková .
    In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [335 stran]. ISBN 978-80-7435-372-7. S. 75-79 . http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_18_(Hradec_Kralove_2013).pdf .
    článek

    článek

  5. Molekulární vizualizace a ICT pro řešení chemických problémových úloh = Using molecular visualization and ICT for solving chemical problems / Martin Slavík, Jan Grégr .
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 251-255 : il. .
    článek

    článek

  6. Základní způsob tvorby výukových materiálů ve Flash = Basic method of creation teaching materials in a Flash / Jiří Hrbáček .
    In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 18 .
    článek

    článek

  7. Způsoby tvorby flash animací pro studijní opory = Methods of building flash animations for study supports / Jiří Hrbáček .
    In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 21 .
    článek

    článek