Výsledky vyhledávání

 1. Administratívna práca pedagóga ako riziko formálnej práce v penitenciárnom zaobchádzaní / Tibor Roman, Andrej Mátel .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 95-100 .
  článek

  článek

 2. Negativní jevy ve věznicích / Tereza Raszková .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 125-130 .
  článek

  článek

 3. Omamné a psychotropní látky ve věznicích / Tereza Raszková, Tomáš Kubín .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 179-188 .
  článek

  článek

 4. Potenciál neziskových organizací jako podpůrná síť pro rehabilitaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody / Petra Vašíčková .
  In: II. studentská konference na téma Sociální práce v zařízeních výkonu trestu [79 s.]. ISBN 978-80-7435-215-7 (brož.) Sociální práce v zařízeních výkonu trestu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 46-59 .
  článek

  článek

 5. Reflexia histórie a súčasnosti sociálnej praáce [i.e. práce] vo väzniciach / Daniela Baková .
  In: II. studentská konference na téma Sociální práce v zařízeních výkonu trestu [79 s.]. ISBN 978-80-7435-215-7 (brož.) Sociální práce v zařízeních výkonu trestu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 16-25 .
  článek

  článek

 6. Resocializace versus prizonizace odsouzených / Luboš Stejskal .
  In: II. studentská konference na téma Sociální práce v zařízeních výkonu trestu [79 s.]. ISBN 978-80-7435-215-7 (brož.) Sociální práce v zařízeních výkonu trestu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 66-72 .
  článek

  článek

 7. Sexualita verzus kriminalita / Martina Justová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 67-72 .
  článek

  článek

 8. Socializace odsouzených po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody / Jan Beer .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 70-71 .
  článek

  článek

 9. Sociální práce se závislými ve výkonu trestu z pohledu neziskových organizací / Daniel Dvořák, Jana Ženíšková .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 229-233 .
  článek

  článek

 10. Sociální práce ve věznicích / Věra Koďousková .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 79-80 .
  článek

  článek