Výsledky vyhledávání

 1. Nové aspekty sexuálního obtěžování [elektronický zdroj] / Radim Uzel .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 2. Sexuálne obťažovanie na pracovisku : (výsledky reprezentatívneho výskumu) / Barbora Holubová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 33-45 .
  článek

  článek

 3. Sexuální agrese [elektronický zdroj] / Petr Kovář .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 4. Vybrané projevy sociálně patologických jevů z pohledu trestního zákoníku čís. 40/2009 Sb. / Miroslav Mitlöhner, Zuzana Truhlářová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 247-256 .
  článek

  článek