Výsledky vyhledávání

 1. Destinační management v Českém Švýcarsku / J. Drozd ... [et al.] .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem [92 s.]. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. S. 63-92 .
  článek

  článek

 2. Destinační management. Příležitost i pro váš region [elektronický zdroj] = Destination management. Chance for your region / Eva Fellegiová Eva, Iveta Pavezová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 3. Economic impact of events in destination / Petr Janeček .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 293-299 (tištěný sborník), s. 299-305 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 4. Ekonomický pohled na poptávku po destinaci = Demand for tourism destination from economic theory perspective / Zdeněk Hodek .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 163-171 : 6 obr. .
  článek

  článek

 5. Geopark North Pennines a hodnocení kvality destinačního produktu Rocky Weekend = Geoparc North Pennines and evaluation of destination product Rocky Weekend quality / Lucie Uhlová, Aneta Lysáková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 122-125 .
  článek

  článek

 6. Jak podporovat udržitelný cestovní ruch v chráněných přírodních oblastech - inspirace ze zahraničí = How to support sustainable tourism in protected areas - inspiration from abroad / Hana Hájková (Zábranská) .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 6-18 .
  článek

  článek

 7. Management approaches towards entrepreneurship in rural tourism / Eva Šimková, Jaroslav Jackmann, Jindřich Holzner .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 251-257 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 8. Management cestovního ruchu v kontextu globální klimatické změny = Management of tourism in the context of global climate change / Dominika Tlapáková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [58 s.]. ISBN 978-80-7435-408-3 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. S. 42-47 .
  článek

  článek

 9. Mapa strategie a metoda BSC jako strategický nástroj marketingového managementu destinace (Česká republika) = The strategy map and BSC model as a strategic tool in marketing management of a tourist destination (the case of the Czech Republic) / Monika Palatková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 37-44 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 10. Návrh systému řízení cestovního ruchu v České republice [elektronický zdroj] = Project of tourism management system in the Czech Republic / Eva Šimková .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek