Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální úkol speciální pedagogiky - komprehenzívní a integrativní speciální pedagogika raného věku : (KaISP raného věku) / Zdenka Šándorová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 171-174 .
  článek

  článek

 2. Integrativní pedagogika a příprava učitelů škol běžného typu / Ján Jesenský .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 65-68 .
  článek

  článek

 3. Integrativní pedagogika a příprava učitelů škol běžného typu / Ján Jesenský .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 113-115 .
  článek

  článek

 4. Projekt vlivu komprehenzivní reedukace na zvyšování vizuální výkonnosti dospělých zrakově postižených / Kamila Růžičková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 203-208 : 2 schémata .
  článek

  článek

 5. Rodinná a sexuální výchova v systému komprehenzívní speciální pedagogiky / Zdenka Šándorová, Miroslava Javorská, Barbora Karlová .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 69-72 .
  článek

  článek

 6. Specifické faktory paradigmatu tyflopedie slabozrakých a částečně vidících / Kamila Růžičková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 284-294 .
  článek

  článek

 7. Vliv speciální edukace a rehabilitace jedinců s diagnózou diabetes mellitus na jejich zdravotní a psychosociální stav / Miroslava Javorská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 303-307 .
  článek

  článek