Výsledky vyhledávání

 1. Aerobní trénink kombinovaný se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv na variabilitu srdeční frekvence / Jiří Jančík ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 213-216 .
  článek

  článek

 2. Intenzivní pohybová terapie při léčbě zvýšené tělesné hmotnosti / Dana Fialová, Zuzana Pražanová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 118-122 .
  článek

  článek

 3. Intermitentní vysoce intenzivní pohybové cvičení : přehled současných poznatků / Psotta, R. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 8-12 .
  nerozpoznán

  nerozpoznán

 4. Kineziologický rozbor kinogramu sportovního pohybu - aplikace na volejbalový servis / Satrapová, L. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 60-64 : 1 fot. .
  článek

  článek

 5. Možnosti ovlivnění tělesného složení pohybovou zátěží / Václav Bunc .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 10-15 .
  článek

  článek

 6. Submaximální zatížení mladých hypertoniků - reakce krevního tlaku = Sub-maximal load of young hypertonics - response of blood pressure / Dostálová Zora ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 62-65 .
  článek

  článek

 7. Technika chodze a zaťaženie pohybového aparátu / Michal Leško, Dušan Kutlík .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 97-101 .
  článek

  článek

 8. Význam hodnocení parametrů funkční zdatnosti u pacientů se sclerosou multiplex / Ladislav Svoboda ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 217-221 .
  článek

  článek

 9. Zatěžování seniorů plaveckým tréninkem / I. Felgrová, E. Peslová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 190-195 .
  článek

  článek