Výsledky vyhledávání

 1. Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury [elektronický zdroj] / Zbyněk Filipi .
  In: Ditech '09 [1 DVD-ROM]. ISBN 978-80-7435-001-6 DITECH '09. [Hradec Králové] : IKM UHK, 2009 .
  článek

  článek

 2. Informační gramotnost v kontextu cílů a obsahu vzdělávání učitelů chemie / Dana Kričfaluši .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 37-45 .
  článek

  článek

 3. Jak souvisí výsledky mezinárodních výzkumů funkční gramotnosti se "životním úspechem" mladých? / Jana Doležalová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 56-59 .
  článek

  článek

 4. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu - čtení : (praktické náměty) / Andrea Hudáková .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 16-22 .
  článek

  článek

 5. Rozvoj počáteční gramotnosti / Radka Klumparová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 129-133 .
  článek

  článek