Výsledky vyhledávání

 1. Analýza socioekonomických ukazatelů oblasti NUTS II = Analysis of the socialeconomics indicators in the area of NUTS II / Pavla Stránská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 118-121 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 2. Cluster analýza podniků zpracovatelského průmyslu ČR = Cluster analysis of manufacturing companies in the Czech Republic / Petra Štamfestová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 291-297 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 3. Comparison of regional competitiveness models on the basis of cluster analysis / Romana Provazníková, Miloslava Kašparová, Jiří Křupka .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 123-130 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 4. Comparison of the multicriteria decision making and cluster analysis in RCBS market / Martina Hedvičáková, Alena Pozdílková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 200-206 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 5. Je objektivnější shluková nebo faktorová analýza? : (na příkladu atletického desetiboje) / Jiří Ryba .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 65-68 .
  článek

  článek

 6. Maastrichtská versus ekonomická konvergence / Michaela Krčílková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 402-409 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 7. Makroekonomický vývoj regionů pohledem shlukové analýzy = Macroeconomic development of regions from the point of view of cluster analysis / Marta Šlehoferová, David Martinčík .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 277-283 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 8. Možnosti hodnocení obcí v regionech s využitím vícerozměrných statistických metod = Evaluation possibilities of municipalities in regions using multidimensional statistical methods / Kristina Somerlíková, Jaroslav Jánský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 215-220 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 9. Regionální disparity vybraných ukazatelů trhu práce = Regional disparities of the selected labour market indicators / Bohumil Kába .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 274-279 : 3 tab., il. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 10. Rozdílné přístupy českých podniků k využívání logistické metriky = Different aproaches [sic] of to logistic mertics [sic] application in Czech companies / Jaroslava Pražáková, Jaroslav Vrchota, Monika Březinová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 125-130 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek