Výsledky vyhledávání

 1. Probace a její aktuální problémy z pohledu speciální pedagogiky / Michal Slavík, Slavomil Fischer .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 215-224 .
  článek

  článek


 2. Range, symptoms and conditions of social pathology amongst polish senior citizens / Agnieszka Nowicka .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 279-285 .
  článek

  článek


 3. Kriminalita a delikvence dětí a mládeže / Vladimíra Pojarová .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 45-59 .
  článek

  článek


 4. Hodnocení probačních programů pro mládež / Lucie Smutková, Martin Smutek .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 106-114 .
  článek

  článek


 5. Násilí na stadionech jako důsledek existenciální prázdnoty / Josef Kasal .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 115-124 .
  článek

  článek


 6. Je extremismus formou skupinové delikvence dětí a mládeže? / Jiří Prokop .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 126-131 .
  článek

  článek


 7. Kriminalita mládeže jako sociálně patologický jev / Lucie Maliňáková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 286-290 .
  článek

  článek


 8. Kriminalita dětí do 15 let a lehká mozková dysfunkce / Jiří Kratochvíl .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 59-63 .
  článek

  článek


 9. Triangl - poradenství pro mladistvé delikventy / Milan Šveřepa .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 80-81 .
  článek

  článek