Výsledky vyhledávání

 1. Aggression and violence in Polish prisons - symptoms and causes of the phenomenon / Dariusz Sarzała .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 347-358 .
  článek

  článek

 2. Alternativní resocializační program jako nástroj práce s projevy sociální deviace u dětí ze sociálně vyloučených lokalit v prostředí náhradní výchovné péče = The alternative re-socialising program as an instrument of dealing with symptoms of social deviation concerning children in artifical educational care from socially excluded localities / Arnošt Smolík, Zdeněk Svoboda .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-368 .
  článek

  článek

 3. Dylematy pracownika socjalnego w kwestii sprawowania funkcji opiekuna usamodzielnienia wychowanka instytucji resocjalizacyjnej / Irena Motow .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 254-259 .
  článek

  článek

 4. Hodnocení kriminogenních rizik odsouzených (diskusní panel) = Offender risk assessment (panel discussion) / Michal Petras, Jindřich Hůrka, František Drahý a Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 395-407 .
  článek

  článek

 5. Loneliness of prisoners who have committed crimes against sexual freedom / Wojciech Piestrzyński .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 359-366 .
  článek

  článek

 6. Ochranná výchova v Polské republice / Jiří Kubík .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 128-129 .
  článek

  článek

 7. Pojetí resocializační pedagogiky : základy studia oboru v České Republice / Ilona Moravcová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 257-262 .
  článek

  článek

 8. Resocializace versus prizonizace odsouzených / Luboš Stejskal .
  In: II. studentská konference na téma Sociální práce v zařízeních výkonu trestu [79 s.]. ISBN 978-80-7435-215-7 (brož.) Sociální práce v zařízeních výkonu trestu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 66-72 .
  článek

  článek

 9. Resocializácia ľudí bez domova do spoločnosti - nevyhnutnosť a praktická realizácia = Re-socialization of homeless people - need and barriers / Lenka Haburajová Ilavská, Daniela Baková, Peter Lojan .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 413-420 .
  článek

  článek

 10. Riziká sociálnej práce s užívatelmi a užívatelkami drog / Lenka Vavrinčíková .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 287-293 .
  článek

  článek