Výsledky vyhledávání

 1. Implementácia prírodovedného učiva a výučby chémie do škôl na území Slovenska / Zuzana Višňovcová, Danica Melicherčíková .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 224-229 .
  článek

  článek

 2. Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a středných školách v Slovenskej republike / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 90-97 .
  článek

  článek

 3. Priority Ministerstva školstva Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií / Marcela Duchovičová, Mária Vargová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 55-59 .
  článek

  článek

 4. Súčasný stav vnútornej kontroly a autoevalvácie škôl v Slovenskej republike / Viola Tamášová, Emília Fulková .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 190-196 .
  článek

  článek

 5. Učebný predmet chémia v nižšom sekundárnom vzelávaní [i.e. vzdelávaní] v školskej reforme na Slovensku = Chemistry curriculum at the lower secondary level in the education reform in Slovakia / Mária Siváková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 119-125 : 1 tab. .
  článek

  článek