Výsledky vyhledávání

 1. Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 168-178 .
  článek

  článek

 2. Geneze dětského chápání a poskytování opory jiným lidem / Jiří Mareš, Jana Marešová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 9-36 .
  článek

  článek

 3. Pokus o vymezení některých základních prvků pojmu samostatnost / Olga Ducháčková .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 35-52 .
  článek

  článek

 4. Rozvoj reči rómskych žiakov špeciálnych základných škôl prostredníctom [i.e. prostredníctvom] akceleračného vzdelávacieho programu / Ladislav Horňák .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 65-73 : 2 tab. .
  článek

  článek

 5. Silové pole mezi sociální pedagogikou a sociální prací = Force field between social pedagogy and social work / Petr Sýkora .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 128-137 .
  článek

  článek

 6. Sociální pedagogika - nezbytné východisko pro sociální práci / Antonín Bůžek .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 13-15 .
  článek

  článek

 7. Sociální pedagogika na poli etickém = Social pedagogy in the field of ethical / Josef Kasal .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 138-143 .
  článek

  článek

 8. Školská sociálno-výchovná práca z aspektu profesie sociálneho pedagóga - aktuálny problém súčasnej slovenskej sociálnej pedagogiky = School social-educational work from aspects of profession of social pedagogue - actual problems of contemporary Slovak social pedagogy / Ingrid Emmerová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 156-167 .
  článek

  článek

 9. Tvořivé divadelní aktivity v přípavě budoucích učitelů / Hana Cisovská .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 57-61 .
  článek

  článek

 10. Tvořivou dramatikou k rozvoji tvořivosti pedagogů / Vladimíra Hornáčková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 95-99 .
  článek

  článek