Výsledky vyhledávání

 1. Dětský herní asistent / Hana Wacková, Martina Benešová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 262-264 .
  článek

  článek

 2. Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové = Inovation communication stratgies with students with visual impairment during the study in a Hradec Králové University / Kamila Růžičková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 261-278 .
  článek

  článek

 3. Možnosti pomoci rodine s mentálne postihnutým dieťaťom / Katarína Rybová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 248-256 : il. .
  článek

  článek

 4. Osobná asistencia poskytovaná občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako nástroj podpory ich nezávislého života / Lýdia Lešková, Ladislav Leško .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 188-194 .
  článek

  článek