Výsledky vyhledávání

 1. Chápanie premenných žiakmi základných a stredných škôl = Understanding of variables by pupils and students of secondary school / Anna Drozdíková, Csaba Igaz, Iveta Harvancová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 289-299 : 3 tab., il. .
  článek

  článek

 2. Líšia sa aktuálne pohľady na učebné úlohy od tradičného chápania? = Are the current points of view on questions different from traditional interpretation? / Miroslav Prokša .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 149-154 : 1 tab. .
  článek

  článek

 3. Modelové přístupy pro využití ICT v oblasti učebních úloh / Dana Kričfaluši .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 64-67 .
  článek

  článek

 4. Odhaľovanie miskoncepcií študentov pri riešení konceptuálnych úloh z chémie = Pointing out students´misconceptions in solving chemical conceptual tasks / Zuzana Haláková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 155-161: 3 tab., 1 graf, il. .
  článek

  článek

 5. Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom chemických učebných úloh = Development of scientific literacy through chemical tasks / Czaba [i.e. Csaba] Igaz .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 162-170 : il. .
  článek

  článek

 6. Učební úlohy pro realizaci environmentální výchovy ve výuce chemie v základním vzdělávání / Michaela Frýzková, Pavel Beneš .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 38-44 .
  článek

  článek