Výsledky vyhledávání

 1. Ľudská sexualita, normy a scientia sexualis / Peter Ondrejkovič .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 136-143 .
  článek

  článek

 2. Nástroje merania ženskosti a mužskosti : vhodné nástroje pre výskum v sociálnej práci na Slovensku / Ivana Lyócsa .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 318-325 : 1 tab. .
  článek

  článek

 3. Niedertracht gegenüber Fremden / Roland Girtler .
  In: Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 [199 s.]. ISBN 80-7041-125-2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 9-27 .
  článek

  článek

 4. Různé přístupy ke společensky nežádoucím projevům chování mládeže / Stanislava Hoferková .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 34-52 .
  článek

  článek

 5. Sociální deviace jako sociální problém současné společnosti / Blahoslav Kraus .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 78-88 .
  článek

  článek

 6. Sociální deviace v proměnách společnosti = Social deviation in society changes / Blahoslav Kraus .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 30-40 .
  článek

  článek